Đánh giáSơ lược

"Cuộc chiến giữa những sát thủ NỮ sở hữu khả năng của côn trùng... Rất có hơi hướm của Terrar Formars và Bloody Roars"

Xem thêm
Please Register or Login to comment!

      Truyện cùng nhóm dịch