Đánh giá

5 đánh giáSơ lược

Ai cũng có 1 quá khứ, hoàn cảnh khổ cực riêng! Những con người đó chung 1 mái nhà thì sẽ ra sao đây? Geminikun96

Xem thêm
Please Register or Login to comment!

      Truyện cùng nhóm dịch