Đánh giáSơ lược

Kim Jinsoo cuối cùng phải chuyển đến ở với kẻ bắt nạt mình… Liệu anh ấy có thể tìm thấy tình yêu giữa kẻ bắt nạt mình và người mình yêu không?

Xem thêm
Please Register or Login to comment!

      Truyện cùng nhóm dịch