Đánh giá

8 đánh giáSơ lược

Cấp 3 bị thù ghét, lên đại học cũng bị thù ghét. Làm sao để xử lý cô ta đây??

Xem thêm
Please Register or Login to comment!

      Truyện cùng nhóm dịch