Đánh giáSơ lược

Một trò chơi sinh tồn tàn bạo bắt đầu trên hòn đảo hoang giữa năm con người có mối quan hệ phức tạp này.

Xem thêm
Please Register or Login to comment!

      Truyện cùng nhóm dịch