Đánh giá

1 đánh giáSơ lược

Một tác phẩm truyện giang hồ của Khưu Thụy Tân, phần mở rộng của Hỏa Võ Diệu Dương.

Xem thêm

Các chương

Please Register or Login to comment!

      Truyện cùng nhóm dịch