Đánh giá

3 đánh giáSơ lược

Bị cùng một con phò lừa dối tình cảm, liên minh anh em tụ họp bắt cóc và rửa tội cho nó bằng..."trung tình".

Xem thêm
Please Register or Login to comment!

      Truyện cùng nhóm dịch