Đánh giáSơ lược

Một anh NEET (không học vấn không nghề nghiệp) 30 tuổi gia nhập công ty quân sự tư nhân và làm chỉ đạo cho các em lính loli. Chuyển thể từ LN.

Xem thêm
Please Register or Login to comment!

      Truyện cùng nhóm dịch