Đánh giáSơ lược

Nhân vật chính hưởng dương 94 tuổi và chết, ông ta được hồi sinh đến thế giới khác với mục tiêu trở thành thần... ấy nhầm huyền thoại

Xem thêm
Please Register or Login to comment!

      Truyện cùng nhóm dịch