Đánh giáSơ lược

Đại khái là phi công trẻ cưỡi máy bay già, điều đáng nói ở đây là một giàn bà già

Xem thêm
Please Register or Login to comment!

      Truyện cùng nhóm dịch