Đánh giá

1 đánh giáSơ lược

Đây là câu chuyện về gã chủ nhân mua nô lệ, chăm sóc giáo dục các bé lên người để hiện thực hoá giấc mơ dàn harem lý tưởng

Xem thêm
Please Register or Login to comment!

      Truyện cùng nhóm dịch