Đánh giá

1 đánh giáSơ lược

Trò chơi số mệnh bằng Xí Ngầu... Xí Ngầu quyết định số mệnh của một kiếp người... và các trò chơi xí ngầu bắt đầu

Xem thêm

Các chương

Please Register or Login to comment!

      Truyện cùng nhóm dịch