Đánh giá

3 đánh giáSơ lược

Touya Mochizuki, học sinh 15 tuổi, bất ngờ qua đời vì sơ suất của Chúa. Cậu được hồi sinh vào một thế giới khác cùng chiếc sờ mạt phôn của mình. Nói chung là cứ đọc đi rồi like đã.

Xem thêm
Please Register or Login to comment!

      Truyện cùng nhóm dịch